Windpark Spuisluis
Terug naar overzicht

Afgifte onherroepelijke omgevingsvergunning

Februari dit jaar heeft de provincie Noord-Holland een herroepelijke omgevingsvergunning verleend voor windpark Spuisluis en heeft Rijkswaterstaat een herroepelijke watervergunning verstrekt. De watervergunning is zonder bezwaar onherroepelijk geworden, maar voor de omgevingsvergunning is wel bezwaar gemaakt door vier buren die op hun woonboot binnen 600 meter van het toekomstige windpark wonen.

De woonboten liggen in een gebied dat niet is aangemerkt als woonbestemming. De Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en Gemeente Velsen zijn tot de conclusie gekomen dat de aanwezigheid van woonboten in dit gebied niet wenselijk is in verband met activiteiten in het havengebied. De gemeente heeft aangegeven dat tot maart 2023 niet zal worden gehandhaafd ten aanzien van de woonboten. Hierna zal dat wel gebeuren. Windpark Spuisluis is geen partij in deze procedure, maar we realiseren ons dat de mogelijke komst van het windpark het besluit van de Provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente heeft versneld. Ondanks dit besluit wil het windpark op een goede manier omgaan met haar buren. Daarom bieden we hen het BurenPakket aan. Daarmee krijgen zij een eenmalige vergoeding voor het treffen van hinderbeperkende maatregelen en tot en met 2023 een jaarlijkse tegemoetkoming in de energierekening.

Op 19 december 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de bezwaren die geuit zijn tegen windpark Spuisluis. De Raad van State heeft aangegeven dat de bezwaren tegen de vergunning van het windpark ongegrond zijn. Windpark Spuisluis is blij met deze uitspraak zodat er op korte termijn duurzame energie opgewekt kan worden in de regio. We starten met de voorbereidingen voor de bouw, zodat de bouw 2020 het windpark gerealiseerd kan zijn. De volledige uitspraak is hier  te vinden. 

Deel deze pagina: