Windpark Spuisluis
Terug naar overzicht

Ontwerp-vergunning windpark Spuisluis ter inzage

Gedeputeerde Staten van Noord Holland hebben de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de windparken Ferrum en Spuisluis in Velsen. De stukken liggen van 23 maart t/m 4 mei 2017 ter inzage.

Beide windparken vallen onder de 6 herstructureringsprojecten voor Wind op land waarvan de provincie heeft besloten dat zij door kunnen naar de vergunningprocedure. De windparken dragen bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op land. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 mw opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd.

Het project windpark Spuisluis bestaat uit de bouw van 6 windturbines met kraanopstelplaatsen, bijbehorende bouwwerken en aanpassingen aan de wegen. Het project is gelegen op de landtong bij de Spuisluis en op de landtong ‘Velserkom’, parallel aan het Noordzeekanaal en gedeeltelijk aan de Noordersluisweg in de gemeente Velsen. De te bouwen windturbines hebben een ashoogte tussen de 117 en 120 meter en een rotordiameter tussen 114 en 117 meter. 

Omdat er afgeweken wordt van een door de gemeente vastgesteld bestemmingsplan, is een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig. De ontwerp-beschikkingen, de aanvragen en de bijbehorende stukken liggen van 23 maart 2017 tot en met 4 mei 2017 ter inzage op de website van de provincie Noord-Holland en (digitaal) bij:

  • Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Graag afspraak maken met Rob Lunshof, telefoonnr. 023-5143331;
  • Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk;
  • Klantenservice van het stadhuis van Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden;
  • Centraal Publieksbureau van de gemeente Beverwijk, Stationsplein 48 te Beverwijk;
  • Bibliotheek IJmond Noord, Kerkplein 5 te Beverwijk;
  • Bibliotheek IJmond Noord, Maerten van Heemskerckplein 3 te Heemskerk

 

Na verwerking van de binnengekomen zienswijzen en de opmerkingen uit de Statencommissie RWW wordt voor beide projecten de definitieve VVGB voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Na instemming van PS, kunnen GS de vergunningen definitief verlenen.

Deel deze pagina: