Windpark Spuisluis
Terug naar overzicht

Provincie verleent vergunning voor windpark Spuisluis

De provincie Noord-Holland heeft de vergunning verleend voor windpark Spuisluis in IJmuiden. Initiatiefnemers Eneco en Windpark IJmond kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de bouw van het park.

De provincie Noord-Holland is een van de eerste provincies die de taakstelling voor wind op land realiseert.

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack Van der Hoek: “We voldoen als eerste provincie aan de afspraken die wij hebben gemaakt met het Rijk: 685,5 mw wind op land mogelijk maken in 2020. Die afspraken zijn gemaakt met als doel om in Nederland in 2020 14 % van alle energie duurzaam op te wekken. Met windpark Spuisluis geven we ook invulling aan de uitdrukkelijke wens van een groot aantal gemeenten, waaronder Velsen, om windenergie op te wekken in het Noordzeekanaalgebied."

De provincie heeft nu de vergunningen verleend voor 6 windparken in de gemeenten Hollands Kroon, Amsterdam en Velsen.

Jack van der Hoek: “De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de regels van de provincie Noord-Holland voor het mogelijk maken van wind op land. Ik vind het belangrijk te concluderen dat de regels windenergie in Noord-Holland niet onmogelijk hebben gemaakt. Over een paar jaar staan er tientallen nieuwe windmolens die duurzame energie leveren.”

Anne Melchers van Eneco Wind: “Het verkrijgen van deze vergunning is een mooie mijlpaal. Tijdens de ontwikkeling hebben we intensief contact gehad met de bewoners uit de verschillende wijken om de wensen en zorgen rondom het windpark te horen en deze zoveel mogelijk mee te nemen in de uitwerking. De volgende stap is om ervoor te zorgen dat het windpark gebouwd wordt. Op het moment dat het windpark daadwerkelijk ‘draait’ kunnen de inwoners van Velsen mee profiteren van het windpark. Enerzijds door via de coöperatie Energiek Velsen financieel deel te nemen in een windmolen, anderzijds door het gebiedsfonds waarin een deel van de opbrengsten van het windpark worden gestort om maatschappelijke projecten mee te realiseren.”

 

Ter inzage

De beschikking, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen van 1 maart 2018 tot en met 11 april 2018 digitaal ter inzage op deze website en (digitaal) bij:

  • Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Graag afspraak maken met Rob Lunshof, telefoonnr. 023-5143331;
  • Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk;
  • Klantenservice van het stadhuis van Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden;
  • Centraal Publieksbureau van de gemeente Beverwijk, Stationsplein 48 te Beverwijk;
  • Bibliotheek IJmond Noord, Kerkplein 5 te Beverwijk;
  • Bibliotheek IJmond Noord, Maerten van Heemskerckplein 3 te Heemskerk.

 

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen.

 

Deel deze pagina: