Windpark Spuisluis
Terug naar overzicht

GS besluit positief over ontwerp-vergunning windpark Spuisluis

De provincie Noord-Holland heeft de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor windpark Spuisluis. De stukken zullen rond 23 maart ter inzage liggen. Naar verwachting zal op 11 april een informatieavond worden georganiseerd. Belanghebbenden kunnen dan vragen stellen aan de ontwikkelaars, provincie en experts. Het is vanaf dat moment mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Ook over windpark Ferrum is positief besloten. 

Na verwerking van de binnengekomen zienswijzen en de opmerkingen uit de Statencommissie RWW wordt de definitieve VVGB voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). De behandeling in de commissie RWW vindt 27 maart plaats. Na instemming van PS kunnen GS de vergunningen definitief vaststellen. Daarna worden de definitieve besluiten ter visie gelegd. Belanghebbenden hebben daarbij 6 weken de tijd om in beroep te gaan bij de Raad van State. Met de vastgestelde vergunningen kan de initiatiefnemer SDE+ aanvragen. 

Deel deze pagina: