Windpark Spuisluis
Terug naar overzicht

Vergunningsaanvraag start voor alle zes initiatieven

De provincie Noord-Holland heeft bekend gemaakt dat alle zes de aanvragen voor windparken in Noord-Holland in definitief in behandeling worden genomen. Voor de gemeente Velsen betekent dit dat zowel windpark Spuisluis als het windpark van Tata Steel door gaan richting de vergunningsprocedure. 

De provincie Noord-Holland heeft besloten dat 6 aanvragen voor windparken in Noord-Holland verder mogen gaan in het proces richting definitieve vergunningverlening. Dit besluit betekent ook dat de provincie heeft voldaan aan de prestatieafspraken die zijn gemaakt met het Rijk.

De komende maanden moeten de initiatiefnemers de projecten laten toetsen aan overige wettelijke vereisten waaronder de Wabo, de waterwet en de Flora -en faunawet. Pas na een positieve toetsing op deze wettelijke vereisten volgt per project een besluit over de ontwerp-vergunningen. Inspraak middels een zienswijze is bij het de ontwerp-vergunning mogelijk. 

Deel deze pagina: