Windpark Spuisluis

Het laatste nieuws

December
 • Afgifte onherroepelijke omgevingsvergunning
  19 dec 2018

  Op 19 december 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de bezwaren die geuit zijn tegen windpark Spuisluis. De Raad van State heeft aangegeven dat de bezwaren tegen de vergunning van het windpark ongegrond zijn. Windpark Spuisluis is blij met deze uitspraak zodat er op korte termijn duurzame energie opgewekt kan worden in de regio. We starten met de voorbereidingen voor de bouw, zodat de bouw 2020 het windpark gerealiseerd kan zijn.

  lees meer
Oktober
 • Windmeetmast heeft z’n werk gedaan – crossers blij met ‘tafels’
  18 okt 2018

  Na ruim een jaar meten is de windmeetmast op het zanddepot – lokaal beter bekend als de crosskuil – half september weer opgeruimd. In het afgelopen  jaar is via een 80 meter hoge mast de wind op de locatie van het toekomstige windpark in kaart gebracht. Hoe hard waait het, uit welke richting komt de wind en hoeveel merk je van de turbulentie veroorzaakt door de huizen van IJmuiden, Velsen-Noord en Velsen-Zuid en de omliggende industrie.

  undefined

  lees meer
Augustus
Februari
 • Provincie verleent vergunning voor windpark Spuisluis
  22 feb 2018

  De provincie Noord-Holland heeft de vergunning verleend voor windpark Spuisluis in IJmuiden. Initiatiefnemers Eneco en Windpark IJmond kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de bouw van het park.

  De provincie Noord-Holland is een van de eerste provincies die de taakstelling voor wind op land realiseert.

   

  lees meer
November
 • Kennisgeving ontwerpbesluit watervergunning gepubliceerd
  22 nov 2017

  De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Eneco Wind B.V. te Rotterdam ingevolge de Waterwet. De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en behouden van een Windturbinepark op de Noordersluisweg te IJmuiden. De "voorlopige" watervergunning ligt nu ter inzage.   lees meer
Maart
 • Ontwerp-vergunning windpark Spuisluis ter inzage
  22 mrt 2017

  Gedeputeerde Staten van Noord Holland hebben de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de windparken Ferrum en Spuisluis in Velsen. De stukken liggen van 23 maart t/m 4 mei 2017 ter inzage.

  lees meer
 • GS besluit positief over ontwerp-vergunning windpark Spuisluis
  15 mrt 2017

  De provincie Noord-Holland heeft de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor windpark Spuisluis. Klik hier voor het besluit. De stukken zullen rond 23 maart zes weken lang ter inzage liggen. Het is vanaf dat moment mogelijk om zienswijzen in te dienen. Naar verwachting zal op 11 april een informatieavond worden georganiseerd. Belanghebbenden kunnen dan vragen stellen aan de ontwikkelaars, provincie en experts. 

  lees meer
November
Oktober
 • Windpark Spuisluis op de Festival Duurzame Helden
  17 okt 2016

  Op uitnodiging van de Omgevingsdienst IJmond waren Windpark IJmond en Eneco aanwezig op het Festival Duurzame Helden. Dit festival werd ter ere van de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd op het Plein 1945 te IJmuiden. 

  undefined

  Foto door Nico van Nijendaal 

  lees meer
September
 • Vergunningsaanvraag start voor alle zes initiatieven
  21 sep 2016

  De provincie Noord-Holland heeft bekend gemaakt dat alle zes de aanvragen voor windparken in Noord-Holland in behandeling worden genomen. Voor de gemeente Velsen betekent dit dat zowel windpark Spuisluis als het windpark van Tata Steel door gaan richting de vergunningsprocedure. 

  lees meer
 • Windprojecten gerangschikt door Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling
  01 sep 2016

  De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) heeft op verzoek van de provincie de zes plannen voor windturbines die voldoen aan de PRV eisen beoordeeld op hun landschappelijke kwaliteiten. Deze beoordeling moet helpen om te bepalen welke vergunningsaanvragen het meest wenselijk is om in behandeling te nemen. 

  lees meer
Augustus
 • Zes aanvragen voor windparken verder in procedure
  03 aug 2016

  Vandaag heeft de provincie Noord-Holland in een persbericht laten weten dat windpark Spuisluis een stap verder is in de procedure omgevingsvergunning. 

  Van de zeventien projecten die ingediend zijn bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) zijn er elf afgewezen. Er is tussen de ca. 46 en 68 megawatt nodig om aan die rijksopgave te kunnen voldoen. Met de zes overgebleven projecten is deze taakstelling in te vullen. De verwachting is dat medio 2017 een besluit volgt over de definitieve vergunningen. De realisatie van de eerste windparken kan daarna starten.

  lees meer
Mei
 • Ruime belangstelling voor inloopavond en samenwerking Energiek Velsen
  12 mei 2016

  Op dinsdagavond 10 mei vond in lunchroom Bart een inloopavond voor windpark Spuisluis plaats. Eind september 2015 werd een gebiedsatelier gehouden om de omwonenden van het initiatief te informeren over de plannen. Mede met de input die op deze avond verzameld is, zijn de plannen nu concreet gemaakt. Voor 15 mei moet de aanvraag voor de omgevingsvergunning  zijn ingediend. De projectgegevens en onderzoeksresultaten zijn voor het indienen van de aanvraag gedeeld met de omgeving.

  lees meer
 • Komst van windpark heeft nauwelijks effect op verspreiding van fijnstof
  04 mei 2016

  Resultaten fijnstofonderzoek windpark Spuisluis bekend

  Op 15 mei zal de vergunningsaanvraag voor windpark Spuisluis ingediend worden. Om vooraf te onderzoeken wat het effect is van het toekomstige windpark op de verspreiding van de aanwezige hoeveelheid fijnstof in de gemeente Velsen, voerde Hans Erbrink, specialist op het gebied van fijnstofverspreiding, het afgelopen halfjaar onderzoek uit. Zijn onderzoek richtte zich met name op de vrees onder omwonenden dat de turbulentie achter de turbines de fijnstof op een andere manier over het gebied zouden verspreiden. De effecten hiervan zijn verwaarloosbaar.

  Het fijnstof onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van omwonenden. De aanwezigheid van fijnstof in de regio is voor hen een groot zorgpunten en men is bezorgd dat door de komst van het windpark de fijnstof meer bij hen neerslaat. De werkgroep was betrokken bij de opzet en totstandkoming van het onderzoek

   

  lees meer
April
 • Inloopavond 10 mei
  29 apr 2016

  Windpark Spuisluis maakt zich op om op 15 mei haar omgevingsvergunning aan te vragen. Voorafgaand aan dit moment informeren wij u graag over dit project.

  lees meer
 • Infinergy en Royal Haskoning DHV zoeken mogelijkheden op terrein Tata Steel
  15 apr 2016

  Tata Steel overweegt sterk windturbines te plaatsen op het eigen terrein. Recentelijk verscheen dit in het  nieuws. Op dinsdagvond 19 april wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in Wijk aan Zee. Directeur Van den Berg van Tata Steel komt ook. Naast windpark Spuisluis is daarmee een tweede initatief op het toneel gekomen. 

   

  lees meer
Januari
 • Nieuwe D66 gedeputeerde voorgesteld
  12 jan 2016

  De Haarlemse wethouder Jack Chr. van der Hoek (52) wordt door D66 Noord-Holland voorgedragen om de vertrokken Ralph de Vries op te volgen als gedeputeerde duurzaamheid, energie, bestuur en culturele infrastructuur.

   

  lees meer
November
 • Verslag gebiedsatelier
  04 nov 2015

  Op 28 september organiseerde de provincie een gebiedsatelier in het Telstar Stadion in Velsen. Zo’n 100 belangstellenden, onder wie omwonenden, wijkraden, lokale politici, ondernemers en omliggende bedrijven als Tata Steel en ENCI waren aanwezig om de presentaties over Windpark Spuisluis bij te wonen. De aanwezigen waren benieuwd naar de plannen en uitten hun zorgen over onder andere de fijn stof problematiek in Velsen.

  lees meer
September
 • Uitnodiging bijeenkomst Windpark Spuisluis 28 september
  10 sep 2015

  Op 15 januari 2015 hebben wij een principeaanvraag ingediend voor de ontwikkeling van Windpark Spuisluis. De aanvraag is ingediend bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland in het kader van het herstructureringsbeleid voor Wind op land. Het gaat om een plan van in totaal  6 tot 7 windmolens van ca.3 MW op de locatie Strekdam ten noorden van de Spuisluis, gemeente Velsen.

  lees meer