Windpark Spuisluis

Het laatste nieuws

December
 • Afgifte onherroepelijke omgevingsvergunning
  19 dec 2018

  Op 19 december 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de bezwaren die geuit zijn tegen windpark Spuisluis. De Raad van State heeft aangegeven dat de bezwaren tegen de vergunning van het windpark ongegrond zijn. Windpark Spuisluis is blij met deze uitspraak zodat er op korte termijn duurzame energie opgewekt kan worden in de regio. We starten met de voorbereidingen voor de bouw, zodat de bouw 2020 het windpark gerealiseerd kan zijn.

  lees meer
Oktober
 • Windmeetmast heeft z’n werk gedaan – crossers blij met ‘tafels’
  18 okt 2018

  Na ruim een jaar meten is de windmeetmast op het zanddepot – lokaal beter bekend als de crosskuil – half september weer opgeruimd. In het afgelopen  jaar is via een 80 meter hoge mast de wind op de locatie van het toekomstige windpark in kaart gebracht. Hoe hard waait het, uit welke richting komt de wind en hoeveel merk je van de turbulentie veroorzaakt door de huizen van IJmuiden, Velsen-Noord en Velsen-Zuid en de omliggende industrie.

  undefined

  lees meer
Augustus
Februari
 • Provincie verleent vergunning voor windpark Spuisluis
  22 feb 2018

  De provincie Noord-Holland heeft de vergunning verleend voor windpark Spuisluis in IJmuiden. Initiatiefnemers Eneco en Windpark IJmond kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de bouw van het park.

  De provincie Noord-Holland is een van de eerste provincies die de taakstelling voor wind op land realiseert.

   

  lees meer
November
 • Kennisgeving ontwerpbesluit watervergunning gepubliceerd
  22 nov 2017

  De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Eneco Wind B.V. te Rotterdam ingevolge de Waterwet. De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en behouden van een Windturbinepark op de Noordersluisweg te IJmuiden. De "voorlopige" watervergunning ligt nu ter inzage.   lees meer
Maart
 • Ontwerp-vergunning windpark Spuisluis ter inzage
  22 mrt 2017

  Gedeputeerde Staten van Noord Holland hebben de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de windparken Ferrum en Spuisluis in Velsen. De stukken liggen van 23 maart t/m 4 mei 2017 ter inzage.

  lees meer
 • GS besluit positief over ontwerp-vergunning windpark Spuisluis
  15 mrt 2017

  De provincie Noord-Holland heeft de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor windpark Spuisluis. Klik hier voor het besluit. De stukken zullen rond 23 maart zes weken lang ter inzage liggen. Het is vanaf dat moment mogelijk om zienswijzen in te dienen. Naar verwachting zal op 11 april een informatieavond worden georganiseerd. Belanghebbenden kunnen dan vragen stellen aan de ontwikkelaars, provincie en experts. 

  lees meer
November
Oktober
 • Windpark Spuisluis op de Festival Duurzame Helden
  17 okt 2016

  Op uitnodiging van de Omgevingsdienst IJmond waren Windpark IJmond en Eneco aanwezig op het Festival Duurzame Helden. Dit festival werd ter ere van de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd op het Plein 1945 te IJmuiden. 

  undefined

  Foto door Nico van Nijendaal 

  lees meer
September
 • Vergunningsaanvraag start voor alle zes initiatieven
  21 sep 2016

  De provincie Noord-Holland heeft bekend gemaakt dat alle zes de aanvragen voor windparken in Noord-Holland in behandeling worden genomen. Voor de gemeente Velsen betekent dit dat zowel windpark Spuisluis als het windpark van Tata Steel door gaan richting de vergunningsprocedure. 

  lees meer
Toon oudere berichten