Windpark Spuisluis

Provinciaal beleid

De overheid heeft grote ambities voor het realiseren van windenergie in Nederland. Om het aandeel duurzaam in de totale energieverbruik van 5% nu naar 14% in 2020 te krijgen is windenergie onmisbaar. Met één windmolen wekken we voldoende groene stroom op voor 1.600 tot 1.800 huishoudens. De provincie Noord-Holland moet in 2020 685,5 MW aan windenergie op haar grond hebben staan. undefinedNoord-Holland had al behoorlijk wat windparken en er zijn enkele initiatieven in procedures, waardoor de aanvulling vanuit nieuwe initiatieven zo’n 76 MW moet bedragen. In 2014 is in de gehele provincie gezocht naar potentiele locaties voor nieuwe windparken. Er zijn uiteindelijk 9 herstructureringsgebieden bepaald. Dit zijn gebieden die niet beschermd zijn op basis van een status als natuurgebied, cultuurhistorisch landschap, vliegzones etc. 

Een ontwikkelaar kan een aanvraag indienen binnen een herstructureringsgebied. Deze individuele aanvraag wordt vervolgens op detailniveau wederom getoetst. Alleen wanneer aan alle wettelijke en provinciale kaders voldaan kan worden, wordt een aanvraag vergund. De provincie geeft in ‘Wind op Land, uitwerking van de ruimtelijke uitgangspunten voor windturbines per herstructureringsgebied’ aan dat windturbines in het Noordzeekanaalgebied ruimtelijk gezien het  makkelijkst geplaatst kunnen worden en dat de komst van windturbines positief bijdraagt aan de leesbaarheid van het regionale werklandschap. Bovendien wordt hier geen ‘ruimtelijke schade’ aangebracht.

Actuele informatie over de stand van zaken is hier te vinden. 

Deel deze pagina: