Windpark Spuisluis

De werkgroep

De werkgroep is een overlegplatform waar de buren uit de wijken direct rondom het windpark in gesprek gaan met de initiatiefnemers van het windpark (Windpark IJmond en Eneco). Het is de manier om de wensen en zorgen van de omgeving te vernemen en deze mee te nemen bij de ontwikkeling van het windpark. Voor de uiteindelijke indiening van de vergunningsaanvraag moeten de nodige onderzoeken uitgevoerd worden.

De leden van de werkgroep helpen mee in het opstellen van onderzoeksvragen en worden nauw betrokken bij het selecteren van de onderzoeksbureaus. De uitkomsten van de onderzoeken worden via een nieuwsbrief verspreid en uitgebreid met de leden van de werkgroep hen gedeeld. De leden van de werkgroep kunnen vervolgens, zodat zij ook in de diverse wijkplatformen toelichting geven op de voor de hand liggende inhoudelijke vragen. Bewoners kunnen vragen en zorgen ook per email aan de werkgroep meegeven (via de heer Dirk Weidema: d.weidema@planet.nl).

 

De werkgroep heeft afgevaardigden uit de verschillende wijkplatformen en bestaat in totaal uit 7 buren uit de omgeving. De leden van de projectgroep zijn:
• Jos Kortekaas (bewoner Velsen Noord)
• Peter Stam (bewoner Velsen Noord, tevens gemeenteraadslid Velsen)
• Arthur Weeber (bewoner Velsen Zuid)
• Willem Uijttenbogaard (bewoner Velsen Zuid)
• Dirk Weidema (bewoner IJmuiden Noord)
• Jan Stam (bewoner IJmuiden Noord)
• Joke Sieraad (bewoner IJmuiden Noord)
• Vera van Vuuren is vanuit de gemeente Velsen en Omgevingsdienst IJmond vaste deelnemer.

De werkgroep informeert via de wijkplatforms de bewoners.
 

Deel deze pagina: